Gårdens Historia


Välkomna till ApelviksgårdenGården består av fyra sammanbyggda längor varav två längor från början innehöll 13 bostadsrum. Byggnaden har timrade väggar i skiftesverk, vilka till större delen blivit klädda med bräder och ribbor. Gårdens ålder uppskattas till slutet av 1700-talet/början 1800- talet med tanke på skiftesverket i ena längan, de spröjsade fönsterna, handsmidda spiken och trädymlingarna. Bostadsdelen har under åren reparerats grundligt med nya golv, fönsterposter, söderväggar som till stor del var murkna. Taken har lagats (senast -89/-92) och ytterväggar ommålats med rödfärg (detta dokumenterat 1928).


Enligt uppgift lär Varbergskonstnärer med bl.a. Karl Nordström under 1890-talet sammankopplas med gårdens historia. Det berättas också att Carl Larsson under en period hyrde en stuga ut mot Subbe Fyr.


Gården hörde till Träslövs socken fram till 1921 och därefter till Varbergs stad.


1902 startade stadsläkaren i Varberg Johan Severin Almer sin verksamhet med behandling av sex tuberkolossjuka barn (1 från Uppland, 3 från Västergötland, 2 från Halland). Tillsammans med en sköterska inkvarterades de på gården. Under åtta veckor erbjöds kostnadsfri kustvård, vilket i huvudsak innebar behandling med sol, bad, friluftsliv och näringsrik kost. Maten kördes till gården ifrån Dr Almers eget kök i staden på en kärra dragen av åsnor som hämtats från Egypten. Försöket blev lyckat och följande sommar kom 10 patienter.


1904 flyttades verksamheten till en träpaviljong för 20 patieneter. Samma år bildades "Föreningen för kustvård åt skofulösa barn". 1905 övertog föreningen anstalten.


Gården som tidigare varit utarrenderad brukades från och med 1919 i egen regi. Nödvändiga inventarier och kreatur inköptes. Alla transporter kunde nu utföras av egna dragare och egen personal. Gården blev personalbostad och uthusen till svin- och hönshus - man blev självförsörjande med jordbruksprodukter. I mitten av 20-talet hade sanatoriet närmare 600 patienter och köksavfallet räkte till att göda ett 40-tal svin på gården. En egen slaktarbod och ett särskilt svinhus byggdes men lades ner sommaren 1939 på grund av besvärande lukt och mängden flugor som samlades. Byggnaden användes istället till personalens cyklar. Även hönsgård fanns här. Blommor till sjuksalarna hämtades från gårdens trädgård.


Sedan början av 1960-talet har gården varit övergiven men har kunnat användas som lagerlokal åt muséet, som lokal för konstskola och därefter till sommarcafé.


1989 sålde kommunen gården och den köptes av Jan-Inge Vendelstrand och en försiktig upprustning påbörjades för att visa hur en Hallandsgård kunde se ut.


Mellan 1990 till 2000 fanns det inrymt i den gemytliga miljön en butik fylld med genuint svenskt hantverk från egen och andras tillverkning. På sommarhalvåret hyrde flera hantverkare och konstnärer in sig på gården och visade upp sina produkter under en vecka. Vi kallade detta för "Hantverkare i arbete". 


2020 så har Jan-Inge haft café, hantverksbutik och B&B på gården och tusentals besökare har fått ta del av denna unika miljö och historia som finns här i sommarstaden Varberg.Jan-Inge i den gamla hantverksbutiken

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

HÄR FINNS VI

Apelviksgården

Richards Bergs Väg 1

432 53

Varberg

Sverige

FÖLJ OSS